Tekući projekti

11 Mar '21

Pilot studija Svjetske banke o transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javim finansijama u sektoru zdravstva u Bosni i Hercegovina

Studija je dio sire podrÅ¡ke reformi zdravstvenog sektora u BiH koji pruza Svjetska banka i fokusira se na dvije oblasti nadležnosti koje pokrivaju većinu sektora zdravstva u BiH:  Kanton Sarajevo u Federaciji ...

Saznaj više


19 Feb '20

Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Paket socioekonomskih reformi – kratkoročna tehnička ekspertiza

Pi Consulting je kompanija koja implementira ovaj projekt financiran od strane EUSR-a u Bosni i Hercegovini s ciljem pružanja asistencije naporima za unapreÄ‘enje socioekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. ...

Saznaj više


19 Feb '20

Pi Consulting-u dodijeljen Projekt za pružanje podrške provedbi mjera socioekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting-u je dodijeljen novi projekt kojeg financira EUSR u Bosni i Hercegovini u cilju pružanja asistencije naporima za provedbu socioekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini. MiÅ¡ljenje Evropske ...

Saznaj više


19 Feb '19

USAID/BiH Projekat reforme finansijskog sektora (FINRA)

Pi Consulting je partner u konsorcijumu predvođenom kompanijom Financial Markets International, Inc. koji provodi ovaj projekat finansiran od strane USAID/BiH. Projekat nastoji pomoći u naporima da se financijski ...

Saznaj više


19 Dec '18

Nezavisni monitoring, evaluacija i učenje Fonda za dobro upravljanje (GGF)

Pi Consulting je BH konzorcijum partner sa Ecorys, Ujedinjenog Kraljevstva za novi UK FCO (Ured za strance i Komonvelte Ujedinjenog Kraljevstva) projekat Nezavisni monitoring, evaluacija i učenje Fonda za dobro ...

Saznaj više


13 Jul '18

European Fund for Southeast Europe (EFSE): Studija uticaja uz 2018. godinu za BiH i Kosovo

Pi Consulting je podugovorač za Ecorys Nederland B.V. na projektu koji provodi studiju utjecaja kako bi se procijenio uticaj aktivnosti Fonda na krajnje korisnike u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Studija ...

Saznaj više


27 Jul '17

USAID/BiH projekat Diaspora Invest u Bosni i Hercegovini

Pi Consulting je član konzorcijuma na čijem čelu je kompanija Financial Markets International, Inc. i koji provodi ovaj značajni projekat kojeg finansira USAID/BiH.  Projekat nastoji da ...

Saznaj više